" اس ام اس عاشقانه "

دوست داشته باش و زندگی کن!زمان برای همیشه از آن تو نیست

..............

چقدر سخت است منتظر کسی باشی که هیچ وقت فکر آمدن نیست!

...............

روحی که یک بار سایه خدا را دیده باشد ، هرگز از اشباح ابلیسان نخواهد ترسید

.............

زمانی که متولد شدم یکی تو گوشم گفت تا آخر عمر با تو هستم! خندیدم و گفتم:تو کی هستی؟ گفت: غم و تنهایی

............

اگه مثل اشک تو چشمام بودی برای نگه داشتنت تا آخر عمر گریه نمیکردم

............

می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟ چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که نمی خوای از دستش بدی

.............

هر گاه دیدی در اوج قدرت هستی به حباب فکر کن!

.............

نازم به ناز آن کی که ننازد به ناز خویش / ما را به ناز فروشان نیاز نیست / تا خدا بنده نواز است به بنده چه نیاز است!

............

اگر تمام شب را در حسرت از دست خورشید سر کنی لذت دیدن ستاره ها رو هم از دست می دهی!

.............

در دنیایی که همه به دنبال چشمان زیبا هستند تو به دنبالنگاه زیبا باش.

/ 0 نظر / 27 بازدید