هر کسی به میزانی که تنهایی نیاز دارد , عظمت دارد و بی نیاز است . . .

*

از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد

نه آنچه را که آرزو داری , زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار . . .

*

دریا باش تا بعضی ها از با تو بودن لذت ببرند , و بعضی ها که لیاقت دیدن

تو ندارند , غرق شوند . . .

*

ازدواج مثل بازار رفتن است , تا پول و احتیاج و اراده نداری به بازار نرو . . .

*

برای دیدن نور , به خورشید نگاه کن

برای دیدن عشق , به ماه

برای دیدن زیبایی , به طبیعت

برای دیدن امید , به آینده . . .

*

قلب خود را از کینه دیگران پاک کن , تا قلب آنها از کینه تو پاک شود . . .

*

هیچوقت شک هایت را باور مکن , و به باور هایت شک نکن . . .

*

خداوند بزرگ است , آرزوهایی که از او میخواهیم هم باید بزرگ باشد . . .

*

*

عصبانیت فرد , تنبیه خود برای اشتباه دیگران است . . .

*

همه افراد خوشبخت خدا را در دل دارند , پس تو را جه غم که اینقدر

احساس تنهایی میکنی , بدان در تنها ترین لحظات و در هر شرایط

خداوند با توست . . .

*

بر زمین لجبازی پای مفشار , که سخت لغزنده است . . .

*

گذشته را با خود داشته باش , اما در آن زندگی مکن و فقط تجربه بگیر . . .

*

آدمی را آدمیت لازم است , عود را گر بو نباشد , هیزم است . . .

*

پاکدل باش , تا دلها را پروانه خود سازی . . .

*

هر رنگی زیباست , غیر از دو رنگی . . .

*

با عبرت از شکست های گذشته , کمر شکست های آینده را بشکن . . .

*

از مخالفت مهراس , چرا که بال ها در خلاف باد به پرواز در می آیند . . .

*

اگر شیری درنده در برابرت باشد , بهتر از آن است که سگی خائن پشت سرت باشد  . . .

*

جایگاه انسانیت هرکس , قلب خاموش اوست , نه دهان پر حرفش . . .  (خلیل جبران)

 *

هیچ وقت پارس کردن یک سگ پیر را بی اهمیت تلقی نکن . . .

*

پیامبر اکرم (ص) :

با دارایی خود نمی توانید دل مردم را به دست بیاورید ,

پس دلشان را با اخلاق (نیک) به دست آورید . . .

**

رویای مرگ شاید بهانه ایست برای تحمل کابوسی به نام زندگی . . .

**

همیشه قیمتی ترین چیزها آنهایی نیستند که در دوردست ها دنبالشان میگردیم

گاهی همه هستی در کنار ماست , کم سویی چشمهاست که ما را به بیراهه می اندازد . . .

*

چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده , چرا که دیروز ما وقت نکردیم از او تشکر کنیم .

چی می شد اگه خدا فردا دیگه ما را هدایت نمی کرد , چون امروز اطاعتش نکردیم .

چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود , چرا که امروز قادر به درکش نبودیم . . .

*

*

هر گاه خردمند پیر شود , خرد او جوان گردد . و هر گاه نادان پیر شود , نادانی او جوان گردد . . .

*

شجاعت یعنی : بترس , بلرز , ولی یک قدم بردار . . .

*

*

بزرگترین کارها با کوچکترین گام ها شروع میشود , و سخت ترین گام , اولین گام است . . .

*

*

سعی کن دوست بداری , نه اینکه فقط عادت کنی . . .

**

وقتی تنها شدی بدون که خدا همه رو بیرون کرده , تا خودت باشی و خودش . . .

**

چه بسیار کسانی که زیاد حرف میزنند بی آنکه چیزی بگویند

و چه کم اند کسانی که کم حرف میزنند اما بسیار میگویند . . .

*

*

یادت باشه که :

در زندگی یه روزی به عقب نگاه میکنی . به آنچه گریه دار بود میخندی . . .

*

/ 0 نظر / 12 بازدید