" جوک واس ام اس "

---l-
l       '.o
l       /l 
l        JL
l
l
اگه یه بار دیگه از این اس ام اس های تکراری بدی خودمو دار میزنم

**

ترجیح میدهم باکفشهایم درخیابان راه بروم وبه خدا فکر کنم تا اینکه درمسجد بنشینم وبه کفشهایم فکر کنم

 

**

آیا میدانستیدنسبت خارش هر نقطه از بدن با میزان دسترسی آن نقطه نسبت عکس دارد.

امتحان کنید تا مطمئن شوید.

.

.

.

.بی تربیت کجا رو داری میخارونی؟

**

یک دقیقه بوسیدن 26 کالری می سوزاند . تو کالری نمیخوای !؟

**

:..:: .-. : .:::-.::.:- ..:..::. ..-..::-.. ::.- ..:.:.- :::-. :... .. .: .-:::... -::. . .::-..:-.. : ..: .

 کاش کور بودی می فهمیدی چی نوشتم!!!

**

 اگر همسفر عشق شدی...

قربونت کرایه ما رو هم حساب کن !

***

اگه گفتم عاشقتم ؛ اگه گفتم دیوونتم

اگه گفتم فقط تو رو می خوام

 

داشتم خواب براد پیت رو می دیدم ! توهم فانتزی نزنی !!!

**

هر وقت کسی رو دیدی احساس کردی میخواد بغلت کنه و فقط تو می بینیش

زبونت بند اومده ، صدایی نمیشنوی و زمان نمیگذره

 

مطمئن باش اون عزراعیله !!!

**

دو شاخه گل ، دو جام مستی

به قربانم بری هرجا که هستی !!!

**

غضنفر سوار مترو میشه تفنگ در میاره به راننده مترو میگه برو دبی !!!

**

بابام گفت : عشق کشکه !

منم جواب دادم : زندگی هم آشه ، بدون کشک بی مزه میشه !!

**

به غضنفر میگن از چه لبی خوشت میاد؟ میگه از لب جوب!

**

پابرهنه میخوامت تا بدونى هیچ ریگى توکفشم نیست..

**

/ 0 نظر / 19 بازدید